هر کی یه جور خله

نشسته با خودش فکر میکنه که تو این چند ماهه اخیر چیا تو سرش می گذشته. یه همچین لیست بی سر وتهی ازش در اومد

 

روند و نتیجه

اثر و اثر جانبی (effects and side effects)

بازی های برد-برد

بازتعریف

عمل و عکس العمل

تفاوت و شباهت

پذیرش و کنار اومدن

دل آوری و دلاوری

شعار تا شعور

فرار در پناه شعار

روراستی با خود

مرزهای متغیر

بازی های الکی

هوچی گری

قدیسه تراشی

ترسیدن و نترسیدن

حرکت های دسته جمعی

دوراهی

اثر نتیجه در روند استدلال

پیش داوری

تبلیغات

روانشناسی

حماسه پردازی

قهرمان پروری

تردید

اثرات منفی شعر و سینما

کم کم

مصیبت، مصیبت را می شوید.

گرگ و میش (دوپهلو)- ابهام

اثرات منفی آموزش

خاکستری

از صفر شروع کردن

مارگزیدگی

برچسب زدن

درمان ریشه ای

معمولی بودن

سبقت های الکی

مادر

دوست

مرور زمان

فرایندهای برگشت ناپذیر

پیچیدگی های الکی

حباب

سرسری (از روی بی فکری)

ترس از ایستادن

اهم و مهم

اثر گذر زمان

اثرات جبران ناپذیر سعی و خطاهای ما در زندگی دیگران

گذشت

احساس خوب ما از ولی نعمت دیگران بودن (اگر کسی ابراز ضعف کرد ما به کمکش می شتابیم در غیر این صورت له اش می کنیم)

نقاب های مهربان (مهربان به نظر رسیدن مهمه نه مهربانی)

گاهی درد خود درمان است

صحنه های نمایش

فردین بازی

اغراق

با پنبه سر بریدن

مظلوم نمایی

خووووب گوش کردن

از نو شنیدن

بازی دادن، بازی کردن

ابراز احساسات یا استفراغ احساسات

تغییرات نرم

گذار فاز

ثبات

قوانین متغیر ما

ادا و اطوار (اتوار؟)

فهم یا توهم فهم

روشنفکر

مود

الگوهای مشابه (تکرار یک واقعیت در مصداق های متفاوت)

گم شدن در جزئیات

از تئوری تا آزمایش

سو تفاهم

مشتری پسند فکر کردن

بازی های مرید و مرادی

تمایل به دیده شدن

تصویرهای دروغی (تصویر یه آدم پیچیده و باهوش دادن)

تصورهای اشتباه

اثر شایعه رو آدم حتی وقتی میدونی شایعه است

اثر بک گراند

تناقض

we creat or they exist

evolution

something is wrong

تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز

و ...

/ 3 نظر / 19 بازدید
sisteric

اوه! هر کدوم میتونن موضوع یه پایان نامه باشن

سوده

چه سرت شلوغه خانمي!

سنجاقک

من خجالت می کشم بگم به چیا فکر کردم !ولی اگه خیلی ناراحتی بیا جای خل خلی هامون رو عوض کنیم !من که از خدامه[پلک]