من شاعر نیستم

 

شاعر که نیستم

فقط  ...

چشم ها یت را / که بر میزنی  

عاشقانه هایم لکنت میگیرد

 نثرم بند / بند می اید

  تو نظم میپنداری

____________________________________________________


شاعر  که نیستم

فقط  ...

چشم ها یت را / که بر میزنی  

عاشقانه هایم / گر میگیرد 

 نثرم  به شماره میافتد

تو نبض شعر را میگیری  


/ 0 نظر / 8 بازدید