دلم می خواست کتاب پیشم بود و ازچند خط بالاتر می نوشتم

رسالت اجتماعی عبارتی ابلهانه است. هیچ کس رسالت ندارد. درک اینکه آزاد هستیم و رسالت اجتماعی نداریم، به ما آرامشی بینهایت می بخشد.

از کتاب "بار هستی"-"میلان کوندرا"

 

/ 0 نظر / 45 بازدید