ستاره داران

بچه که بودیم هر وقت نمره ی دیکته مون بیست میشد ، خانم معلم یک ستاره ی کوچک پایین دفترمون میچسبوند. و به این ترتیب ما هم به جمع ستاره داران می پیوستیم. البته باید حساب ستاره هامون رو هم نگه داشتیم تا در مواقع لازم با اعلام تعداد آنها، پدر و مادرمون رو جلوی دوست و آشنا و فامیل سرافراز کنیم . خلاصه از بچگی در کله ی ما کردند که ستاره دارها آدم های مهمی هستند . البته دیگر این را شفاف سازی نکردند که مگر آدم های مهم چه سه نقطه ی خاصی هستند؟ کمی بعد تر فهمیدیم که به خاطر تفاوت در تعداد یا کیفیت ستاره های سرشانه، تیمسار از سردار ، سردار از سرهنگ ، سرهنگ از سروان ، سروان از استوار ، استوار از گروهبان مهم تر است . و سربازی که در آسمان شانه هایش هیچ ستاره ای سو سو نمیزند، حتی انقدر مهم نیست که اگر در دوران سربازی بلایی سرش بیاید، کسی پیگیر شود. خلاصه ما با فرهنگ ستاره بازها بزرگ شدیم .
 
ما ستاره بازها باید حساب تک تک ستاره هایمان را داشته باشیم. چرا که در سیاره ی ما آدم ها با ستاره های سر شانه شان پرزنت میشوند. و امروزه ، تبلیغات و پرزنت کردن مهم ترین تکنیک زندگی است . یعنی آدم باید هی خودش را پرزنت کند تا هی رو دست خودش باد نکند . مثلا :
 
مثلا حاج عباس ، حساب ستاره هایش را در بانک سوئیس نگه میدارد.
چموش تعداد ستاره هایش را با تعداد دختر هایی که خر کرده و پشت آنها را به خاک، همان تختخواب، مالیده است، تخمین میزند . به این ترتیب چموش در نرینگی مهم تر از نقی و تقی و دوستان به حساب میاید .
دختر ماهیگیر ، حساب ستاره هایش را با تعداد پسرهایی که تور کرده، نگه میدارد . و به یقین سکینه از دختر هایی که یک کل عباس هم در آسمان اقبالشان ندارند، مهم تر است .
صادق حساب ستاره هایش را با تعداد کتاب هایی که خوانده نگه میدارد . به هر حال صادق از محمود که کافکا را نمیشناسد ، و در مهمانی ها سکوت اختیار میکند، مهم تر است .
عمو سبزی فروش ، حساب ستاره هایش را با تعداد مدارک دانشگاهیش نگاه میدارد .
خاله سوسکه ، تعداد ستاره هایش را با تعداد روز و شب هایی که گذشت و او تنها به خاطر رضای خدا ، آفتاب و مهتابی ندید ، نگه میدارد .
حاج رضا مارمولک ، حساب ستاره هایش را با تعداد رکعات نماز شب و روزه های مستحبی اش نگه میدارد .
غضنفر تعداد ستاره هایش را با  انواع مشروبات الکلی که تست کرده، نگه میدارد .
عزیز جون هم حساب ستاره هایش را با تعداد افرادی که وبلاگش را مشاهده نمودند ، نگه میدارد .
...
در کل ما انسان ها موجودات حیوونی ای هستیم که نیاز مبرمی به برق برق ستاره ها ، مهم بودن و توجه داریم. و هر زمان که نیازمان بیشتر است ، بیشتر این را انکار میکنیم . دنیا ی امروز ما شبیه به یک بازار بورس پر تشنج است . همه با نگرانی نشستیم پشت مانیتور حافظه مان و مدام افت و خیز نمودار تعداد ستاره هایمان را چک میکنیم .
 
پینوشت : البته این وسط ستاره داران خیلی طفل معصومی هم هستند، که الکی الکی از درس و دانشگاه محروم میشوند.
/ 2 نظر / 4 بازدید
عاطفه

سلاااااااااااااااااااااام عزیزم.خوبی ؟ دارم به این فک می کنم ،حساب ستاره هایی که جمع کردم وآرزوی داشتنشان را روزهای دور داشتم ،از دستم در رفته .ستاره هایی که تنها خاصیت کنونی شان ،سنگینی باری است که بر گرده ام گذاشته اند .بگذریم. دلم برات تنگ شده بود . تلاش این روزهات در نوشتن ستودنی است .اما یه اعتراف بکنم : این روزها که می گذرد...بطور باورنکردنی خالی ام از تفکر ..اندیشه و .... در واقع نمی دونم چه مرگم شده پیری ، رخوت و تسلیم

بابک

عزیز جون پس شما یکی به ستاره هات اضافه کن