برای خواهر زاده ی عزیزم ایدا، به امید اینکه اون و دختران هم نسلش تناقضات روحی کمتری داشته باشند.

آیدای عزیزم، هیچ وقت در زندگی اجازه نده کسی تو و معیار های تو رو تعریف کنه.
زن خوب کسیه که ؟
زن سالم کسیه که؟
...زن باید ...
زن ها اصولا ...

تا به حال چند بار از این دست جملات تو جامعه شنیدی ؟
مرد ها دوست دارند که اولین دوست پسر یک دختر باشند و زن ها دوست دارند که آخرین دوست دختر یک پسر باشند .
زن باید به خودش برسه و همیشه آراسته باشه.
زن ها ذاتا مهربانند، به خاطر همینه که تربیت بچه با زنه .
زن که نباید عصبانی بشه.
این رشته ی تحصیلی زنانه نیست .
زن که اینقدر نمیخنده.
زن ها باید مودب باشند .
زن سالم اینقدر آرایش نمیکنه.
زن اگر سالم بود که بچه هاش رو ول نمیکرد، میسوخت و میساخت.
زن مثل مروارید که باید داخل صدف باشه.
دختر که اینقدر شل نباید باشه، تا ازت تقاضای رقص نکردند نباید برقصی.
دختری که رقص بلد نباشه و عشوه گری ندونه دختر نیست.
زن ها دوست دارند که دوست داشته باشند و مرد ها دوست دارند که دوست بدارند.
زن که نباید کفش اسپورت بپوشه .
زن های خراب کفش پاشنه بلند میپوشند .
.
.
.
مهربونم، همیشه یادت باشه که تو تنها کسی هستی که باید خودت و معیارهات رو تعریف کنی. هیچ وقت کاری رو به منظور تایید گرفتن از دیگران انجام نده. نظر هیچ کس بیشتر از نظر خودت ارزش توجه نداره، حتی اگر اون طرف عزیزترین فرد زندگیت باشه. پس اونجوری زندگی کن که دوست داری و آدمی رو دوست بدار که تو رو همونطوری که هستی بپذیره و دوست داشته باشه . اگر یک روز دلت خواست که آرایش کرده و مرتب باشی، آرایش کن و اگر یک روز حو صله نداشتی ، ژولیده باش.

آیدای عزیزم، یادت باشه که شاید فقط یک بار تو این دنیا زندگی کنی، پس این یک بار رو به روش خودت زندگی کن و آینده ات رو با کسی قسمت کن که آرزوهای مشترک زیادی با هم داشته باشین .

دلتنگ خنده های تو
خاله شادی
 

 
 
 
 
/ 0 نظر / 9 بازدید