هتل ترانسیلوانیا

This is how we're represented, unbelievable  !

 

https://www.youtube.com/watch?v=g032MPrSjFA

/ 3 نظر / 10 بازدید
بروبا

عنوانش بود Science: It's a Girl Thing من کارتون هتل ترانسیلوانیا رو ندیدم و نمیدونم چی به چیه

صاب مرده

نه، درست گذاشته بودی. مبارکه=مایه تاسفه.