گزارش همه با هم هفته ی دوم

من نمیدونم چرا من نزولی صعود می کنم. شرمنده ی روی گُلتون ولی این هفته من  ۷۰، ۱۰، ۱۰ بودم.

فکر کنم دیگه پیر شدم. اراده مراده ام نم کشیده. هی جوونی ...


/ 5 نظر / 6 بازدید
سنجاقک

این دوره ی سی روزه که تموم شد ، میای یه دوره چهل روزه بریم ؟ من رژیمم خوب نیست !یعنی دیگه زیر 50 ولی اون دو تا خوبه 90 تا 100 می تونم نمره بدم ! نگران نباش !شاید این بار نوبت همونی بوده که 70 بهش دادی !اون یکیا دست گرمی هستن تا دوره ی بعد :)

Allen G

من فکر کنم این هفته 100 بودم...

بروبا

برای خودت 3 تا هدفه و یکیش 70 هست و این خوبه اما ما یه هدف تعیین کردیم و داریم جلو میریم تو 3 تا! پس نگو شرمنده م چون تو از ما جلوتری هدف من چونکه همش مربوط به من نیست و اونجایی که باهاش کار دارم هی بهونه میاره فکر کنم 60 یا 70 بودم و هنوزم امیدوارم تا زمانی که گفتم انجام بشه

آق میتی

آقا ما بعلت گرفتار بودن در مراسم ،حوالی 40 درصد رو داریم .رومون سیا !