آدم است دیگر

آدم گاهی وامانده میشود. نه از دست کسی ها، از دست خودش. نگاه می کند به بلندای مسیر، به فاصله ای که با خودش دارد. به فراز و نشیبش. بعد شک می کند، شک می کند که بتواند.

/ 2 نظر / 6 بازدید
چرکنویس

هیچکس به هیچ قله ای نمیرسه . باید در راه بود فقط.راه هم قشنگه واسه خودش .

allen g

مهم اینه که تو میتونی‌، اینه که امید داشته باشی‌، باور داشته باشی‌. همیشه یک اولین بار وجود داره!