بزرگترین آفت روشنفکری مدرن ، ارضاء انسانیت در همان زیبا فکر کردن است

اول خطاب به خودم ... که به هیچ کس اجازه ندادم حقایق را در گوشم زمزمه کند :

دنیا پر شده است از انسان هایی که آنقدر در زیبا فکر کردن غرق می شوند

که یادشان می رود زیبا عمل کنند ....

در تفکرشان با اسطوره ای ترین ظالمان می جنگند

و در رفتار ، تنها سکوت خود در قبال نا عدالتی را توجیه می کنند ...

... اگر قرار بود دنیا اینگونه باشد همان بهتر که در تفکراتمان زندگی کنیم

عاشق یک موجود خیالی بمانیم ....

و فریاد عدالت را فقط در خواب هایمان سر دهیم

بزرگترین آفت روشنفکری مدرن ، ارضاء انسانیت در همان زیبا فکر کردن است

ما آنقدر غرق تفکر شده ایم که دیگر عمل هایمان هیچ ربطی به ما ندارد ....

فقط در متن یه ابتکار بروز می کنیم ....

و آنقدر ادامه می دهیم تا اتفاق دیگر به ما جهت دهد ....

به این همه پیچیدگی نباید افتخار کرد ....

تا وقتی دست های ما از تفکراتمان حساب نمی برند ...

تا وقتی بیرون گود نشسته ایم کاری جز این نداریم

که ساده ترین حرکات رخ داده در دنیا را تحلیل کنیم ...

و آنقدر در جزئیات تحلیل خویش غرق می شویم

که دیگر زمانی برای زندگی کردن نمی ماند ......

تا وقتی که در تفکرمان

برای جنگجویی که چون نمی جنگد، شکست نمی خورد

از شکست خورده ترین جنگجوی دنیا ، ارزش بیشتری قائلیم

دیگر مهم نیست عدالت کجای قصه گم شده است ...

مهم اینست که ما نظاره گری بیش نیستیم

حتی وقتی که خودمان درون میدان ایستاده ایم ....

ما از تبعات به فعلیت رساندن تفکراتمان آنقدر واهمه داریم

که خود را در تماشاگران جای می دهیم .... و برای کتک خوردن کسی به جای ما

در رینگ ِ زندگی آنقدر هورا می کشیم ...

که دیگری مبادا شک کند ما همان شکست خورده ایم ....

گاهی وقت ها بهتر است باور کنیم زندگی به سبک یه مورچه

که از رفتن به سمت خواستنی هایش هر چقدر هم دور و غیر قابل دسترس

یک لحظه را هم درنگ نمی کند

به مراتب شریف تر از آفتاب پرستی خواهد بود که به ازای علاقه ی هدفش

رنگش را عوض می کند ... آنقدر رنگ عوض می کند که حتی خودش هم یادش می رود

طعمه را خودش خورده یا دیگری .............

 

هومن شریفی


/ 3 نظر / 22 بازدید
بروبا

خیلی خوب بود فکر کردم خودت نوشتی،افکارتون شبیه.

سوده

ما روشنفكران فيس بوكي هستيم. شعارها و محكوم كردن ها و افسوس خوردن ها و حرف هاي قشنگ زدن.