بعضی ها نمی دونند چطوری شروع کنند. بعضی ها نمی دونند چه جوری ادامه بدند. و خب هر دو دسته محکوم به شکستند.