این جمله ی معروف را شنیدید؟
 اگر می خواهید فرهنگ کشوری را بشناسید، به زنان آن کشور نگاه کنید.

 

حال این جمله ی غیر معروف را هم بشنوید.
قال عزیز جون علیه سلام:
 اگر می خواهید فرهنگ کشوری را بشناسید، به فرهنگ داد و ستد آن کشور نگاه کنید.


یعنی دقیقا بروید داخل یک بنگاه معاملات املاکی بنشینید و به  رفت و آمد  و معاشرت ادم ها نگاه کنید.  به ادم های موقری که با گردنی کج و لبخندی بر لب وارد می شوند. به مشاورینی که با توجه به مقتضیات زمان هر بار کف پای یکی از طرفین معامله را قلقلک می دهند و  در باغ سبز نشانشان می دهند.  تا اینجایش همه چیز شبیه دنیای مجازی است. همه چی ارومه من چقدر خوشبختم !

بعد وقتی که معامله جوش خورد  و حرف پول به وسط آمد به ادم ها نگاه کنید. به گرگینه هایی که بوی خون به مشامشان خورده و لایه لایه لباس ادمیت را از تنشان در می اورند. به برق دندانی که از لابلای لبخندها بیرون می افتد. حتی اگر کار به چک برگشتی و فسخ معامله رسید می توانید دریدن و دریده شدن گرگینه ها را هم تماشا کنید.  

بله اگر می خواهید با فرهنگ یک جامعه آشنا شوید از پای مانیتورهای خود بلند شوید و به درون جامعه بروید. به جایی که نفع و ضرر آدم ها مطرح است. مگر نه حاشیه ی امن دنیای مجازی با نام های مجازی، هر گرگینه ای را انسان نما می کند.