این متن نوشته ی ابراهیم نبوی است .  خیلی وقته دلم میخواست یه چیزی شبیه به این بنویسم . 
____________________________________________________________________