همه دلمون میخواد عاشق باشیم و فکر میکنیم مشکل اینجاست که معشوقه ای در خور عشق نمیابیم، مگه نه عاشق خوبی میشدیم. تازگی ها به این نتیجه رسیدم، که مشکل این نیست ، باید به یه درجه ای از تکامل برسی که لایق عشق بشی. که بفهمی عشق ورزیدن به یه موجود نا کامله که تو رو عاشق میکنه. که دنیا ارزش این همه سخت گیری، ترس، غرور، سرما رو نداره . که عمر کوتاه تر از این حرف هاست. که تنها چیزی که زندگی رو تو زندون دنیا قابل تحمل میکنه، محبت و همدلیه. گاهی چقدر ساده از کنار مفاهیم مهم زندگی میگذریم، و چقدر الکی رو کارهای غیر مهم زندگی اصرار میورزیم .