سلام به همه ی دوستان خوبم

 

مدتی نخواهم نوشت. ولی می خونمتون، شاید بی صدا.

 

دوستتون دارم

شاد باشید

مادر بچه ها