گاهی همینطوری یه کلمه رو تو image های گوگل جستجو می کنم و به تصاویری که میاره نگاه می کنم. یه بار   redefine   رو که جستجو می کردم این جزء تصاویر بود. به نظرم جالب اومد.

http://www.brainstuck.com/2012/02/16/redefine/