آقا اولش ما یه خاطره بگیم. گاهی ما تو خوابگاه می شستیم دور هم فال حافظ می گرفتیم. بعد بچه ها می گفتند تو (تو یعنی من) بگیر. تو خوب فال می گیری. فالات عینهو واقعیت رو می ذارن کف دست آدم. بعد ما می گفتیم خب نیت کنید. حمد وسوره اش رو هم به این قبله خودمان می خواندیم. بعد آن ها یک کاره  می گفتند کردیم، نیت کردیم،  بگیر.  منم می گفتم آغا یعنی چی؟  خب بلند نیت کنید. این جا که غریبه نیست. اونام اطوار که نه و نوو و  نمیشه و... یکی هم نبود بگوید:  آخه لامصبا من ندونم نیتتون رو چطورجوابیه ببافم براتون؟

اینو گفتیم که بگیم ما ازسر اروشنفکری و اینا مجبورتان نمی کنیم بگویید قرار است در این یک ماه چه کاری رو  به سرمنزل مقصود برسانید. ولی مستحب قرین به واجب است بگویید. در غیر اینصورت این غده ی  فضولیمان عود می کند و مسببش شمایید. گفته باشم.

از فردا شروع کنیم؟ از اول مرداد تا آخر مرداد؟  برای گزارش دادن هم هر سه شنبه گزارش بدهیم، خوب است؟  البته به نظرم برای این که گرم شویم هفته ی اول دو بار یعنی جمعه و سه شنبه گزارش دهیم. خوب است؟


و اما من. من اهداف سه گانه دارم برای این ماه.


۱. هر روز می رم پارک میدوم.

۲. یک عالمه مقاله ی کاری نخوانده دارم. تو این یک ماه از صبح تا ظهرم رو بگذارم برای این کار.

۳. باید یک کاری رو هم تا مهر تمام کنم. هنوز شروع نکرده ام شکر خدا. بعد از ظهر ها را بگذارم برای آن. ساختار اولیه اش هم در این یک ماه آماده شود خوب است.  
 
در انتها از همه ی دوستانی که در این برنامه ی مقاومتی ریاضتی شرکت می کنند صمیمانه سپاسگزارم. باشد که سطح رضایت خاطرمان در این ماه بالاتر رود. پ. ن. ۱. در صورت امکان از طرح و برنامه ی دولت فخیمه تان برایمان بنویسید. ممنون.

پ. ن. ۲. برای گرفتن فال به واحد روابط عمومیمان مراجعه کنید. مچکریم.

پ. ن. ۳. این آهنگ ها هم برای شما :)

https://www.youtube.com/watch?v=fQhRiOMmD14

https://www.youtube.com/watch?v=uFvtin7t0SQ