داشتیم تو خوابگاه گپ می زدیم. دوستم از یکی از دوستان دوران کارشناسیش تعریف می کرد. می گفت دختره هر روز می اومد می گفت یکی ازم خواستگاری کرد. دیگه ما متعجب مونده بودیم. یه بار که دوباره یکی ازش خواستگاری کرده بود، گفتیم حالا چه جوری ازت خواستگاری کرد؟ خودش اومد گفت؟ دوستش هم گفته بود: رک و راست که نه هنوز، تو لفافه. آخه هر روز صبح وای می سه تو راهرو سر راه من که به من سلام کنه.  دیگه از فرداش این شده بود جوک گروه ما. مثلا الهه رو تو راهرو می دیدم. می گفتم وای الهه الان جواد محمودی تو سایت ازم خواستگاری کرد. اونم برمی گشت می گفت بی شعور دخترباز همین صبحی از من خواستگاری کرده بود. رو ندی بهشا. و هر هر می خندیدیم. یا اینکه هر دو تو راهرو بودیم یه بنده خدایی می اومد به هردومون سلام می کرد. تا رد می شد خنده مون می ترکید. می گفتیم: می بینی چه دوره زمونه ای شده؟ گروهی خواستگاری می کنند :)  

 پ. ن. اسامی مستعارند.